Στόχος Ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να εκφραστούν ορισμένες απόψεις σχετικά με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Διαχειριστές των προβλημάτων είναι συνήθως αξιόλογοι υπουργοί με λαμπρές σπουδές στα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και πάρα πολλοί από αυτούς κατέχουν πλήρως την θεωρία, αλλά αυτό μόνο δεν αρκεί. Είναι αναγκαίο οι υπουργοί πέραν των θεωρητικών γνώσεων να έχουν προηγουμένως επαγγελματική σταδιοδρομία, ώστε να είναι γνώστες της αγοράς και των πραγματικών προβλημάτων, για να μπορούν να επιλέγουν πρακτικές, απλές, αποτελεσματικές λύσεις των προβλημάτων τα οποία λύονται ευκολότερα με την χρησιμοποίηση της κοινής λογικής, Ο κοινός νούς όμως φαίνεται ότι είναι σπάνιο και πολύτιμο αγαθό τον οποίο όμως αρκετοί από τους διαχειριστές των προβλημάτων μας δεν διαθέτουν επαρκώς.

Συνήθως κάθε φορά προσπαθούν να ανακαλύψουν τον …..τροχό και επιλέγουν λύσεις αδόκιμες με αποτέλεσμα να πελαγοδρομούν και να καταλήγουν σε αδιέξοδα και σε συγκρούσεις με τους πολίτες, προσπαθώντας να επιλύσουν προβλήματα που έχουν επιλυθεί πρό πολλού από άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα που ταλαιπωρούν την χώρα μας επί δεκαετίες, όπως είναι το πρόβλημα των σκουπιδιών που παραμένει άλυτο και το οικονομικό πρόβλημα που είναι αποτέλεσμα αλόγιστου δανεισμού και σπατάλης, αλλά και απαράδεκτης και αδιαφανούς διαχειρίσεως του Δημοσίου χρήματος.

Θα διαπιστώσετε στην συνέχεια από την παρουσίαση των δύο αυτών προβλημάτων αλλά και από τις απλές προτάσεις που εκτίθενται για την αντιμετώπισή τους, πόσο σπάνιο είναι σήμερα ο κοινός νούς και πόσο αναγκαία είναι και η εμπειρία των διαχειριστών των προβλημάτων μας.

-----------------------------------------------------------------------------------------